04 april, 2013

Wetenschap & Kennis

De Universiteit Leiden wil iedere faculteit op één locatie. In 2004 werden de instituten van de Rechtenfaculteit samengebracht in het Kamerlingh Onnesgebouw. Datzelfde gaat gebeuren met de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in de nieuwe Betacampus. En nu is de Faculteit Geesteswetenschappen aan de beurt.

De Universiteit Leiden wil de instituten van haar faculteiten onder een dak. Nu telt de universiteit nog tientallen locaties door de hele stad. In 2004 werden de instituten van de Rechtenfaculteit in het Kamerlingh Onnesgebouw samengevoegd en de bouw van de nieuwe Betacampus voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is recent van start gegaan. Nu is de Faculteit Geesteswetenschappen aan de beurt.

De huidige Faculteit Geesteswetenschappen is verdeeld over 14 gebouwen langs de Witte Singel. Aan de centrumkant staan grotere gebouwen als het Lipsiusgebouw, het Johan Huizingagebouw en het Arsenaal. Ertegenover staat rondom de universiteitsbibliotheek een tiental torentjes dat met loopbruggen met elkaar verbonden is. Deze panden aan de Matthias de Vrieshof, Van Wijkplaats en Van Eyckhof verkeren nog in redelijke staat van onderhoud, maar de indeling laat te wensen over. ‘In die gebouwen zitten allemaal aparte instituten waar mensen elkaar nauwelijks tegenkomen of kennen,’ laat directeur vastgoed Frans Dekker van de Universiteit Leiden in een interview met Sleutelstad weten.

Nieuwe woningen

De universiteit onderzoekt de mogelijkheid om iets vergelijkbaars met Geesteswetenschappen te doen. Negen modellen worden nu tegen het licht gehouden. In de modellen worden de huidige gebouwen samengevoegd in drie grotere eenheden: een voor onderzoek, een voor onderwijs en een voor de collectie. Daarbij komt geen extra volume, maar de inrichting wordt efficiënter. Zo komt er zelfs ruimte vrij voor nieuwe woningen.

In het onderzoek wordt bekeken of een fikse opknapbeurt voldoende is, of dat er nieuwe gebouwen moeten komen. Zo zou bijvoorbeeld de samenvoeging van de gebouwen ten zuiden van de universiteitsbibliotheek (waar nu de talen zijn gehuisvest) met daarnaast het Lipsius en het Huizingagebouw al voldoende zijn. In de plannen zullen in ieder geval het Arsenaal (een rijksmonument) en de universiteitsbibliotheek blijven zoals ze zijn.

Humanities Park

De plannen van de universiteit zijn koren op de molen van de gemeente Leiden. In de ontwikkelingsvisie ‘Leiden, stad van ontdekkingen’ schetst de gemeente de contouren van het Leiden Humanities Park. Dat moet net als het Bio Science Park een clustering van kennisinstellingen en bedrijven worden. In de collegebesluiten van 19 maart 2013 stelt dan ook dat ‘hier kansen liggen de functie van universiteitsstad te versterken en de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad te verbeteren.’ De gemeente Leiden betaalt mee aan het onderzoek.

Het project verkeert nog in de besluitvormingsfase. ‘De intentieovereenkomst is bij B&W geaccordeerd dat is ook al binnen het college van bestuur gebeurd,’ laat Dekker op Sleutelstad weten. Komende zomer start het overleg met omwonenden. Het hele project gaat zo’n acht jaar duren. De faculteit zal in die tijd niet verhuizen. Dekker: ‘Het is een heel vlijmscherp ingerichte planning want je kunt niet de hele faculteit ontwrichten, of de buurt. Want van een enorme bouwput wordt niemand blij.’

Luister hier het interview met Frans Dekker op Sleutelstad.

Volgende artikel

Biobased in Leiden

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen